Darbinieku meklēšana

EuroJob + sniedz cilvēkresursu vadības pakalpojumus Lietuvā, Rietumeiropā un Skandināvijā: personāla noma, personāla atlase, daļējā atlase, testēšana un novērtēšana. Tas viss ļauj mūsu klientiem elastīgāk plānot cilvēkresursus vai optimizēt daudzus darba procesus. Mūsu pakalpojumus jau ir novērtējušas lielās un vidējās kompānijas, kuras darbojas ražošanas, celtniecības, tirdzniecības, loģistikas un klientu apkalpošanas sfērā Lietuvā, Rietumeiropā un Skandināvijā. Uz laiku iekārtojam darbā dažādu sfēru nekvalificētus un kvalificētus darbiniekus.

Visi darbinieki ir apmeklējuši darba ievadkursu un ugunsdrošības ievadkursu. Ir veikta viņu veselības pārbaude, tādēļ darbu var uzsākt nākamajā dienā pēc līguma parakstīšanas.

Mēs veicam nekvalificētu, kvalificētu un daudzprofilu speciālistu meklēšanu un atlasi.

Klientu individuālo vajadzību analīze ļauj Jums piedāvāt plaša spektra personāla meklēšanas un atlases pakalpojumu:

Meklēšanai un atlasei izmantojam EuroJOB + datu bāzi, citas datu bāzes, mūsu atlases pieredzi un citus likumīgus meklēšanas avotus. Мēs vienādā mērā cienām gan mūsu klientus, gan kandidātus, un, realizējot projektus, mēs apņemamies darbības veikt ētiski un konfidenciāli.

Klienta tiesības un pienākumi

EuroJOB+ var būt gan tiešais darba devējs, kurš atbild par personāla atlasi, darba tiesisko attiecību, nodokļu un galveno grāmatvedības dokumentu sagatavošanu, gan arī starpnieks. Klients nodrošina darbinieku vadību darba procesā, kā arī atbild par drošiem darba apstākļiem un darba kvalitātes kontroli.

Kā mūsu pakalpojumi darbojas?

Pagaidu nodarbinātība, pazīstama kā personāla noma, ir darbā iekārtošanas forma, kad līgums par iekārošanos darbā tiek noslēgts ar EuroJOB+. Drīz vien pēc līguma parakstīšanas tiek piedāvāts ilgtermiņa vai īstermiņa darbs partneru kompānijās.

Pēc tam, kad visi darba uzdevumi tiks paveikti vienā kompānijā, mēs piedāvāsim darbu citā kompānijā. Darba nomaiņas gadījumā līgums ar EuroJOB + paliek spēkā. Мēs esam sociāli atbildīga kompānija, kura īpaši vērīgi seko mūsu darbinieku darba apstākļiem, drošībai un sociālajām garantijām.

Мēs garantējam, ka tiek piedāvāts tikai legāls darbs, un visi darbā iekārtošanas pakalpojumi tiek veikti bez maksas. Pateicoties partnerībai ar EuroJOB + jūs vienmēr būsiet mierīgi par to, ka darbinieki saņem visas sociālās garantijas un noteiktajā laikā samaksātu darba algu. EuroJOB + piedāvā legālu un drošu darbu. Iekārtošanās darbā ir bez maksas!

un drošu darbu. un drošu darbu. Darbinieks tiek iekārtots darbā pilnīgi bez maksas!

Daļēja atlase

Daļēja personāla atlase ir drošs un efektīvs veids nepieciešamā profesionāļa atlasei. EuroJOB + personāla atlases speciālisti spēj ne tikai ietaupīt dārgo laiku, bet arī liek sajust pārliecību par to, ka darbinieka atlase būs profesionāla, sistemātiska un objektīva.

Atlases procesā vienmēr analizējam klientu vajadzības, iedziļināmies kompānijas kultūrā, imidžā un vērtībās.

Mēs palīdzam darba devējiem analizēt vakances, kurās nepieciešams speciālists, kā arī rūpējamies par to, lai noteiktu prasības kandidātiem.

EuroJOB + komanda spēj pārvērst nepieciešamos kompetences un personību kritērijus tādā veidā, lai izmantotu tikai labi pārbaudītas novērtēšanas metodes.

Atlase tiek veikta vairākos posmos:

 • Personāla prasību apraksts. To nodrošina, rūpīgi analizējot darba vietas;
 • Tiek publicēti sludinājumi par vakancēm, veikta meklēšana mūsu un citās datu bāzēs;
 • Kandidātu CV atlase saskaņā ar klienta objektīvajām prasībām;
 • Intervija ar kandidātu, kuras laikā izvērtējam personīgās īpašības, saskarsmes spējas; profesionālo pieredzi, kompetenci un motivāciju;
 • Tiek pārbaudītas rekomendācijas;
 • Labāko kandidātu, kuri atbilst jūsu prasībām, prezentēšana;
 • Nepieciešamības gadījumā EuroJOB + organizē konfidenciālas tikšanās, piedalās pārrunās ar kandidātu.
 • Ja nepieciešams, EuroJOB+ оrganizē konfidenciālas tikšanās, piedalāmies pārrunās ar kandidātu.

Darbinieku noma

Šis pakalpojums ietver personāla atlasi un nomu uz īsāku vai ilgāku laiku (noteiktā laika periodā). Pagaidu darbā iekārtošana (pazīstama arī kā noma vai vienkārši – darbinieka noma) – tas ir mūsdienīgs, augšupejošs personāla komplektēšanas risinājums. Šis pakalpojums ļauj Jums būt elastīgākiem un ērtāk kontrolēt cilvēkresursus.

Pagaidu nodarbinātība var palīdzēt samazināt administratīvos izdevumus, jo Jums vairs nevajadzēs tērēt dārgo laiku jaunu, kompetentu darbinieku meklēšanai, pārdzīvot par viņu pieņemšanu vai atlaišanu. Tas ļaus arī izvairīties no nodokļu un darba algu uzskaites. Administratīvo izdevumu samazināšana spēj optimizēt kompānijas procesus un palielināt peļņu.

Mūsu galvenais noteikums – skaidri izprast mūsu klientu individuālās vajadzības un ik reizi piedāvāt vienīgi individuālus risinājumus.

Mūsu mērķis – ilgtermiņa sadarbība, partneru attiecības, uzticība Klientiem un uzticība kandidātiem.

Gadījumi, kad darbinieku noma īpaši palīdz:

 • Kompānijā ir darbinieku skaita ierobežojumi;
 • Ir nepieciešami darbinieki pagaidu darbam (atvaļinājumu un slimības laikā);
 • Trūkst darbinieku biznesa izaugsmei (jauna produkta ieviešana tirgū, neizbēgama sezonalitāte, ražošanas vajadzību pieaugums);
 • Tirgū tiek ieviests jauns produkts. (Šis process ir rūpīgi jāplāno. Par to jāgādā speciālistam ar konkrētām zināšanām).
 • Valstī nav struktūrvienības;
 • Iespēja meklēt pārbaudes termiņa pagarinājumu

Pagaidu darbā iekārtošanas priekšrocības:

 • Jums ir lieliskas iespējas attīstīt savu biznesu, saglabājot esošo darbinieku skaitu;

Тādējādi jūs varat ļoti precīzi kontrolēt savas kompānijas budžetu (viegli aprēķināt pakalpojumu izmaksas);

 • Jūs varat būt aizsargāti pret kompānijas darbības un efektivitātes kritumu atvaļinājumu periodā;
 • Jūs ietaupāt laiku, kuru Jūs tērējat personāla meklēšanai, administrēšanai;
 • Jūs varat rīkoties elastīgāk, kad jums jāpieņem lēmums par darbinieku pieņemšanu un atlaišanu no darba;
 • Jums ir iespēja koncentrēties pašiem svarīgākajiem mērķiem, neveltot laiku sīkumiem, kuriem tomēr nepieciešami zināmi resursi. Tas, protams, ļauj uzņēmumiem attīstīties un sasniegt teicamus rezultātus ļoti īsā laikā.

Pasūtīt pakalpojumus

Personāla atlases kompānija EuroJOB+ – tas ir teicams veids, kā atrast jūsu biznesam nepieciešamos speciālistus. Lai atrastu jaunus komandas biedrus, iesakām plānot kadru izmaiņas pēc iespējas ātrāk. Plānošanai jābūt vienam no pirmajiem darbiem, nosakot stratēģiju tuvākajam gadam.

Mēs nodarbojamies gan ar nekvalificētu, gan kvalificētu darbinieku, kā arī plaša spektra speciālistu meklēšanu un atlasi. Kompānijas darbinieki katru dienu papildina datu bāzi ne tikai ar kandidātiem, kuri ir EuroJOB+ strādājošo pagaidu darbinieku statusā, bet arī ar kandidātiem, kuri meklē pastāvīgu darbu.

EuroJOB+ personāla atlases pakalpojumos ietilpst:

 • Sludinājumu sagatavošana par vakancēm un saskaņoto sludinājumu publicēšana internetā (bez turpmākas atlases cenas saskaņošanas, aplikšanas ar nodokļiem).
 • Kandidātu meklēšana EuroJOB+ datu bāzē un citās meklēšanas sistēmās.
 • CV reģistrācija un izvērtēšana – tas ir iemaņu un pieredzes novērtējums.
 • Sarunas ar kandidātiem pa telefonu: informācijas sniegšana par piedāvājamo darbu un informācijas par kandidātiem precizēšana.
 • Ja tas ir paredzēts konkrētajā projekta līgumā, EuroJOB+ veic tiešo meklēšanu.
 • EuroJOB+ sagatavo detalizētas intervijas ar kandidātiem un iesniedz kandidātu sarakstu, kuri atbilst klienta prasībām.
 • Kandidātu spēju un personīgo īpašību novērtējums, kas raisījusi interesi (līgumā atrunātajai papildus atlīdzībai). Novērtējuma metodoloģijai ir jāietver novērtējamo cilvēku domāšanas spēja, personības īpatnība un intereses, darbības stils, vadības prasmju analīze un to atbilstību prasībām, kādas vajadzīgas darbā.
 • Pārbaudām izraudzīto kandidātu rekomendācijas.
 • EuroJOB+ vienmēr sniedz garantētu personāla atlasi (detalizētāk – līgumā).

Testēšana un novērtēšana

EuroJOB+ piedāvā plaši atzītus testēšanas risinājumus personāla novērtēšanai, kas var palīdzēt pieņemt pašu piemērotāko potenciālo kandidātu, tai skaitā darbinieka motivācijas atklāšanu, viņu atbilstības konkrētajai pozīcijai novērtēšanu.

EuroJOB+ iesaka novērtēt kandidātus, izmantojot ”visas personības” instrumentus. Šāds tests var atklāt cilvēka konkrēto īpašību atbilstību noteiktam darbam – spēju domāt, personības iezīmes un interešu sfēras.

Šāds apskats var būt noderīgs perspektīvā karjeras plānošanā, pašpilnveidē un personāla attīstībā. Tā ir personāla daudzpusīga vadība, kas palīdz ģenerēt “darba profilus” jebkurai pienākumu grupai. Šādi profili var palīdzēt salīdzināt, vai individuālās cilvēciskās īpašības atbilst amata prasībām.

Testēšana un novērtēšana apliecina savu vērtību. Atbilstība amata aprakstam var palīdzēt prognozēt, kā tieši cilvēks spēs izpildīt pienākumus, to mazāk nosaka cilvēka vecums un izglītība.

Kad darbinieka iemaņas pilnā mērā atbilst amatam izvirzītajām prasībām, ievērojami palielinās viņu ražīguma līmenis vai apmierinātība par paveikto darbu, nav darba kavējumu, konflikta un stresa situāciju darbā.